U bent hier: Home / Algemeen & Contact / Sportbeleid / Sportvisie

Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016-2020

In september 2009 heeft de raad de Sportvisie 2010-2020 ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ vastgesteld. Afgelopen periode hebben we gewerkt aan een actualisatie van deze Sportvisie en dit heeft geleid tot het concept Meerjaren-programma Sport & bewegen 2016-2020. In dit Meerjarenprogramma formuleren we ambities en uitvoeringsstrategieën die we samen met onze partners in de sport willen realiseren.

Komende jaren:

  1. faciliteren we sporters en hun bestuurders op een manier die meer op de gebruiker is gericht;
  2. bieden we de jeugd een sportieve basis door hen de kans te geven plezier te beleven aan sport en bewegen, talent te ontdekken en verder te ontwikkelen;
  3. ondersteunen we sporttalenten in hun ontwikkeling om topsporter te worden;
  4. richten we de stad op een sportieve en beweegvriendelijke manier in en geven we de sportparken een meer openbaar karakter;
  5. verbinden we sport en bewegen met de sociale wijkstructuur.   

In het Meerjarenprogramma geven we aan hoe we dit concreet gaan doen. De input hiervoor  hebben we opgehaald bij verschillende spelers uit de sportwereld, zoals de Sportkoepel Groningen en de twee expertmeetings Sport die de gemeenteraad in 2015 georganiseerd heeft.

Het definitieve Meerjarenprogramma is op 12 april 2016 vastgesteld door het college.