U bent hier: Home / Algemeen & Contact / Vragen beëindiging subsidie huurtarieven sportaccommodaties

Vragen beëindiging subsidie huurtarieven sportaccommodaties

Vragen in het kader van beëindigen subsidies huurtarieven sportaccommodaties

Hieronder een lijst met vragen en antwoorden naar aanleiding van het beëindigen subsidies huurtarieven sportaccommodaties.

Wanneer wordt de regeling voor accommodatiesubsidie stopgezet?                                                       
De regeling subsidie voor huur sportaccommodatie wordt per 1 augustus 2015 stopgezet.

Waarom vervalt de subsidie voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties?
Verenigingen betalen huur aan de WSR voor het gebruik van een sportaccommodatie en ontvangen voor een deel van de huur automatisch een subsidie. Dit komt neer op het rondpompen van geld. Voor verenigingen en de gemeente is dit erg bewerkelijk. Verenigingen hebben aangegeven hier graag van af te willen. Het besluit om te stoppen met deze vorm van subsidie is genomen na overleg met de Sportkoepel Groningen.

Geldt dit ook voor verenigingen die gebruik maken van een niet-gemeentelijke sportaccommodatie?
Nee, de sportverenigingen die voor jeugdleden gebruik maken van niet-gemeentelijke sportaccommodatie behouden het seizoen 2014-2015 hun subsidie voor de huur van niet-gemeentelijke sportaccommodaties. Wel zal de WSR bij een aanvraag beter nagaan of er toch een geschikte gemeentelijke sportaccommodatie beschikbaar is.

Hoe zit het met de subsidie verrekening van het lopende seizoen 2014-2015?
Dit loopt net als andere jaren. U ontvangt hiervoor in oktober 2015 een definitieve vaststellingsbeschikking. In deze beschikking stellen wij de subsidie vast op basis van de werkelijk in rekening gebrachte huur. De betaalde voorschotten verrekenen wij dan met de vastgestelde subsidie.

Wat worden de nieuwe tarieven? Gaan we terug naar de oude situatie (jeugdtarief, seniorentarief, standaard tarief en commercieel tarief)?
De tarieven zijn nu nog niet bekend. Hierover zult u half april geïnformeerd worden. Ja, we gaan weer terug naar de oude situatie (jeugd- en seniorentarief voor sportverenigingen).

Wanneer zijn de nieuwe tarieven bekend?
Begin april 2015 zijn de nieuwe tarieven bekend. U zult net als andere jaren half april een brief van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie ontvangen. In deze brief wordt u geïnformeerd over de aanvraag van uren van sportaccommodaties voor het seizoen 2015-2016. Tevens staan hierin de nieuwe tarieven voor dit seizoen. De tarieven zullen dusdanig aangepast worden dat de beëindiging van de subsidie voor u in het seizoen 2015/2016 financieel neutraal is (behoudens de gebruikelijke indexering, extra aanvragen of een wijziging in de verhouding jeugd- en seniorleden).

Kunnen we nog steeds subsidie aanvragen en zo ja waar kunnen we terecht? Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?
Nee, u kunt voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties vanaf het seizoen 2015/2016 geen subsidie meer aanvragen.

Heeft u vragen naar aanleiding van de stopzetting van de subsidie op huurtarieven en staan deze niet in de lijst hierboven? Neem dan contact op met dhr. Fokko Aarts van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) door een e-mail te sturen naar of via telefoon: 050-367 6287.