U bent hier: Home / Nieuws / Groningen stelt krediet beschikbaar voor bouw MFA De Wijert

Groningen stelt krediet beschikbaar voor bouw MFA De Wijert

Bouwwerkzaamheden van multifunctionele accommodatie met spelhal starten in september 2016

Met het beschikbaar stellen van een extra budget van € 2,45 miljoen is de financiering van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) voor De Wijert rond. De bouw start september 2016 zodat de gemeente voor het begin van het schooljaar 2017-2018 de accommodatie kan opleveren. Groningen laat het MFA bouwen op de hoek van de Van Iddekingeweg en de Van Lenneplaan. Het ontwerp van het MFA is van Architecteurstudio Herman Herzberger (AHH). De accommodatie gaat vanaf 2017 onderdak bieden aan de hoofdvestiging van de Tamarisk, kinderopvang, een filiaal van het Groninger Forum en een spelhal, die bestaat uit twee gymzalen.

Groningen bouwt de nieuwe MFA naast de oude sporthal. De oude sporthal kan voorlopig blijven staan en wordt pas gesloopt nadat de sporthal op het Europapark in gebruik is genomen.

Functies en activiteiten
De gemeente heeft samen met de toekomstige gebruikers van het gebouw gekeken naar de voorzieningen waarover het gebouw moet beschikken. Dit heeft geleid tot een programma van Functie en Activiteiten (PvF) en de keuze voor de architect. Inmiddels is er sprake van een uitgewerkt ontwerp voor het gebouw op basis waarvan de gemeente de benodigde vergunningen kan aanvragen.

Sportvoorzieningen in Groningen Zuid
De nieuwe spelhal is één van de drie gymnastiek- en sportprojecten waaraan de gemeente op dit moment in het zuiden van de stad werkt. Alle drie projecten hebben te maken met de vervanging van de huidige verouderde sporthal in de Wijert. Op de campus van het Gomarus College ontstaat een onderwijssporthal, die overdag in gebruik komt voor gymnastieklessen voor het voortgezet onderwijs. In de avonduren en de weekenden kan deze hal worden verhuurd aan verenigingen. En tot slot komt er op het Europapark, in samenwerking met het Noorderpoortcollege, een grote sportvoorziening met een turnhal, een dojo en een danszaal.

Met de bouw van deze voorzieningen krijgt het zuiden van de stad de beschikking over voldoende, moderne en gevarieerde sportfaciliteiten.