U bent hier: Home / Nieuws / Groninger sportclubs positief over Gelijk Speelveld

Groninger sportclubs positief over Gelijk Speelveld

Het College van Burgemeester & Wethouders heeft de kaders van het Gelijk Speelveld eind vorig jaar vastgesteld.

De vastgestelde kaders van het Gelijk Speelveld gaan uit van overdracht van clubgebouwen naar verenigingen wanneer zij (gedeeltelijk) zelf het gebouw heeft gebouwd. De club krijgt recht van opstal. Verenigingen die gebruik maken van clubgebouwen gebouwd door de gemeente moeten daarvoor huur gaan betalen.

De eerste gesprekken met de clubs hebben inmiddels plaatsgevonden, waarin werd getoetst of het beeld dat de gemeente had ten aanzien van eigendommen en vergoedingen correct was. Ook kregen de clubs de kans hun mening te geven over het Gelijk Speelveld. Van de 46 clubs hebben 39 verenigingen positief gereageerd op de overgang naar het Gelijk Speelveld voor hun individuele situatie.

Uit de inventarisatiegesprekken met de clubs komt naar voren dat we nog discussie met zeven verenigingen hebben over het eigenaarschap. Deze clubs zijn na herstructureringen verhuisd naar een andere locatie, waar de gemeente hun nieuwe clubgebouw heeft laten bouwen. De oude clubgebouwen van de verenigingen, waren van de clubs zelf. Daarnaast zijn er tien verenigingen die aangeven dat hun bestaansrecht in het geding komt indien zij de kostendekkende huur in het Gelijk Speelveld moeten gaan betalen. Zij vinden de voorgestelde huurprijs niet reëel.

Vervolgproces
De gemeente wil de verenigingen in het Gelijk Speelveld gelijk behandelen en gelijke keuzes voorleggen. Er zijn nog enkele afwegingen die gemaakt moeten worden: de discussie rondom de clubaccommodaties moet nog worden beslecht en over de opbouw van een realistische huurprijs wordt nog nagedacht. Voor deze (en andere) dilemma's worden oplossingen gezocht op zowel juridisch als financieel vlak.

Het streven van de gemeente is om het Gelijk Speelveld per 1 januari 2018 in te voeren. Dit is vijf maanden later dan de oorspronkelijke ingangsdatum van 1 augustus 2017. De verenigingen en ook de Groninger Sportkoepel hebben aangegeven dat de oorspronkelijke datum niet reëel is, vanwege de dilemma's die er nog zijn.

Lees hier voor meer informatie over het project "Gelijk Speelveld" en de voortgangsbrief die naar de Raad is gestuurd.