U bent hier: Home / Nieuws / Inloopavond MFA De Wijert goed bezocht

Inloopavond MFA De Wijert goed bezocht

Buurtbewoners konden zien hoe het gebouw en de spelhal er uit komt te zien en praten met of vragen stellen aan de mensen die betrokken zijn bij het project.

Op woensdag 9 maart werd er een inloopavond georganiseerd in het filiaal van het Groninger Forum aan de Van Iddekingweg. Zo'n 125 buurtbewoners en andere geïnteresseerden konden zien hoe het MFA er uit komt te zien . Ook konden de buurtbewoners praten met of vragen stellen aan de mensen die betrokken zijn bij het project. 

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2016 besloten dat MFA de Wijert gebouwd kan worden. Ook heeft hij daarvoor voldoende geld beschikbaar gesteld. MFA de Wijert komt op de hoek van de Van Iddekingeweg en de Van Lenneplaan, op de plek waar nu nog de bibliotheek en een oude dependance van de Bolster staan. De projectorganisatie werkt gestaag aan de voorbereiding van het gebouw. De tekeningen voor de aanvraag van de vergunningen zijn nagenoeg klaar. Ook wordt al gewerkt aan bestek en bestektekeningen. Zodra deze klaar zijn mogen een aantal aannemers een (prijs)aanbieding doen. De aannemer met de meest gunstige aanbieding mag MFA de Wijert gaan bouwen. Het plan is MFA de Wijert nog in 2017 in gebruik te nemen.

Het gebouw biedt straks onderdak aan christelijke daltonschool de Tamarisk, kinderdagverblijf KidsFirst, een filiaal van het Groninger Forum en de spelhal, die uit twee gymzalen bestaat. Kortom een gebouw dat op vele manieren te gebruiken is. MFA de Wijert is een bijzonder project omdat er veel gebruikers bij betrokken zijn. En dan niet alleen mensen die in de MFA komen te werken, maar gebruikers, zoals ouders, leerlingen, sporters, lezers etc.

Samen met die gebruikers is al weer een tijdje geleden een programma van Functies annex Activiteiten (PvF) opgesteld. Vervolgens is aan de hand van dat PvF een architectenselectie gehouden. Resultaat hiervan was een unanieme keus voor het voorstel van Architectuurstudio Herman Hertzberger (AHH). Dit winnende concept is de afgelopen tijd uitgewerkt tot een concreet bouwplan.

Bekijk de foto's op onze Facebookpagina.