U bent hier: Home / Nieuws / Inloopavond MFA de Wijert op 9 maart

Inloopavond MFA de Wijert op 9 maart

De projectorganisatie wil graag belangstellenden laten zie hoe het bouwplan er uit ziet.

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2016 besloten dat MFA de Wijert gebouwd kan worden. Ook heeft hij daarvoor voldoende geld beschikbaar gesteld. MFA de Wijert komt op de hoek van de Van Iddekingeweg en de Van Lenneplaan, op de plek waar nu nog de bibliotheek en een oude dependance van de Bolster staan.

De projectorganisatie werkt gestaag aan de voorbereiding van het gebouw. De tekeningen voor de aanvraag van de vergunningen zijn nagenoeg klaar. Ook wordt al gewerkt aan bestek en bestektekeningen. Zodra deze klaar zijn mogen een aantal aannemers een (prijs)aanbieding doen. De aannemer met de meest gunstige aanbieding mag MFA de Wijert gaan bouwen. Het plan is MFA de Wijert nog in 2017 in gebruik te nemen.

Het gebouw biedt straks onderdak aan christelijke daltonschool de Tamarisk, kinderdagverblijf KidsFirst, een filiaal van het Groninger Forum en de spelhal, die uit twee gymzalen bestaat. Kortom een gebouw dat op vele manieren te gebruiken is.

MFA de Wijert is een bijzonder project omdat er veel gebruikers bij betrokken zijn. En dan niet alleen mensen die in de MFA komen te werken, maar gebruikers, zoals ouders, leerlingen, sporters, lezers etc.

Samen met die gebruikers is al weer een tijdje geleden een programma van Functies annex Activiteiten (PvF) opgesteld. Vervolgens is aan de hand van dat PvF een architectenselectie gehouden. Resultaat hiervan was een unanieme keus voor het voorstel van Architectuurstudio Herman Hertzberger (AHH). Dit winnende concept is de afgelopen tijd uitgewerkt tot een concreet bouwplan.

Inloopbijeenkomst
De projectorganisatie wil graag een ieder die daar belangstelling voor heeft laten zie hoe dat bouwplan er uit ziet. Daarom bent u op woensdag 9 maart welkom in het filiaal van het Groninger Forum aan de Van Iddekingeweg 183. U kunt daar zien hoe MFA de Wijert er uit komt te zien . Ook kunt u praten met of vragen stellen aan de mensen die betrokken zijn bij het project.

De bijeenkomst begint om 17:30 uur en eindigt om 20:00 uur, zodat u voor u zelf een moment kunt kiezen dat u het beste past.

Verwijderen van bosschages
Binnenkort (eind februari/begin maart) gaat de gemeente heesters, struiken, heggen en onderbegroeiing op het terrein van het Groninger Forum en de Bolster verwijderen/snoeien/maaien. Jan Doevendans, Groninger ecoloog adviseert hierbij en geeft aanwijzingen. Doel van deze actie is dat er straks geen nestelende vogels zijn als we beide gebouwen willen gaan slopen. Daarnaast moeten we eventuele egels in het gebied juist ongemoeid laten.