U bent hier: Home / Nieuws / MFA De Wijert aanbesteding stopgezet

MFA De Wijert aanbesteding stopgezet

Aanbesteding multifunctionele accommodatie (MFA) De Wijert stopgezet

Op dinsdag 31 januari jl. heeft het college van B&W van de gemeente Groningen besloten de aanbesteding van de bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Wijert stop te zetten. De reden hiervoor is dat de resultaten van de aanbesteding zodanig zijn dat de bouw van het huidige ontwerp niet binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet mogelijk is.

De gemeente wil nog steeds een nieuwe MFA bouwen, maar met een aangepast ontwerp. Hierdoor is het niet mogelijk de oorspronkelijke planning van oplevering rond de zomer van 2018 te halen. Er wordt nu gericht op oplevering rond de zomer van 2019.

De projectorganisatie van de MFA De Wijert gaat nu in overleg met de beoogde partners Tamarisk, COP Kidsfirst, Groninger Forum Bibliotheek en Sport050 om te onderzoeken hoe we het ontwerp kunnen aanpassen. Zodra er voor u relevante ontwikkelingen zijn, zal de projectorganisatie u hierover informeren. Wilt u tot die tijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan op de website www.mfadewijert.nl.

Te zijner tijd betrekt de projectorganisatie de omwonenden bij het ontwerp van het terrein van MFA De Wijert. Hierover heeft de gemeente ook contact met buurtbewoner en voorzitter VVE Van Lenneplaan de heer M. Slootmaker.