U bent hier: Home / Nieuws / Overleg gebruikers gemeentelijke sporthallen

Overleg gebruikers gemeentelijke sporthallen

Op 7, 21 en 29 oktober vindt er een overleg plaats met sporthal gebruikers in Sportcentrum Kardinge.

In 2012 is de Gemeente Groningen begonnen met het project “Basis op orde”, ook op het gebied van wettelijke verplichtingen. Niet alleen om aan alle wettelijke kaders te voldoen, maar ook voor de veiligheid van uw vrijwilligers, medewerkers en leden van uw vereniging. Na de zwembaden en sportparken, is het nu tijd voor de sporthallen.

In bijna alle sporthallen zijn er meerdere gebruikers die één accommodatie en bijbehorende voorzieningen delen. Er zijn tot op heden geen duidelijke basisafspraken vastgelegd met de gebruikers over gezamenlijk gebruik van een accommodatie. Om onduidelijkheden en discussies te voorkomen en samen toe te werken naar een heldere en optimale situatie voor alle gebruikers dienen er voor alle sporthallen beheerplannen geschreven te worden. In deze beheerplannen worden afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden op het betreffende sporthal.

Alvorens de beheerplannen geschreven worden zullen er gesprekken met de betrokkenen plaatsvinden. Deze bijeenkomsten zullen ook gelijk gebruikt worden om de wensen, behoeften en mogelijkheden voor een co-creatie te inventariseren. Voor de komende vergadering staan de afspraken over de EHBO en de gezamenlijke bedrijfshulpverlening op de agenda. Ook wordt er uitleg gegeven over het gebruik van de nieuwe AED's die in de sporthallen komen te hangen. Als laatste willen wij met u van gedachten wisselen over diverse andere onderwerpen:

  • De klachtenprocedure;
  • De aanvraagprocedure voor gebruik van de sporthallen;
  • Jaarlijks- of tweejaarlijks overleg tussen gebruikers en de gemeente;
  • Etc.

De data voor de bijeenkomsten zijn als volgt:

  • 7 oktober                    19:00 uur                    Sportcentrum Kardinge
  • 21 oktober                  19:00 uur                    Sportcentrum Kardinge
  • 29 oktober                  19:00 uur                    Sportcentrum Kardinge

U kunt zich hier opgeven voor één van de bijeenkomsten:

Let op: er zijn per overleg 30 plaatsen beschikbaar. U kunt per vereniging 2 tickets boeken. Zonder ticket kunt u niet komen op bovengenoemde data. Dit in verband met de capaciteit van de zaal en de orde in de vergadering.

Mochten er vragen zijn over de boeking, dan kunt u contact op te nemen met: Ina Deuring tel: (050) 3676125 of per email: