U bent hier: Home / Nieuws / Ruim 3,5 miljoen voor sportaccommodaties

Ruim 3,5 miljoen voor sportaccommodaties

Meer mogelijk dankzij co-investeringsfonds. Accent op de renovatie en vervanging van acht natuurgras voetbalvelden.

De gemeente Groningen investeert dit jaar ruim 3,5 miljoen in bestaande en nieuwe sportaccommodaties. Ongeveer de helft van dat geld komt uit de structurele middelen in het co-investeringsfonds voor de sport. Ruim 1,3 miljoen komt uit het budget voor reguliere vervangingsinvesteringen. Bij het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen houdt de gemeente nadrukkelijk rekening met de wensen van sportclubs.

Op basis van onder meer de aanbevelingen over de capaciteitsbehoefte in het Mulierrapport, de eigen inschatting van de gemeente, wensen van clubs en de mogelijkheden van verenigingen om zelf bij te dragen, stelt de gemeente de planning vast voor groot onderhoud en renovatie van sportaccommodaties. Het accent ligt dit jaar op de renovatie en vervanging van acht natuurgras voetbalvelden. Het hockeyveld van GHBS krijgt een upgrade naar een waterveld. Op sportpark de Esserberg komt in plaats van het huidige natuurgras rugbyveld een combi kunstgrasveld voor rugby en voetbal.

Op vier sportparken kan de capaciteit voor voetbal worden uitgebreid door in co-creatie met clubs vier nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen.In Hoogkerk komen vier nieuwe tennisbanen door de verplaatsing en capaciteitsuitbreiding van LTC Hoogkerk. Daarbij komt ook een permanente toiletvoorziening voor recreërende Stadjers aan de Ruskenveense plas. Op sportpark De Kring komen 4 kleedkamers ten behoeve van Kids United en PKC'63.

Het (co)investeringsfonds dat de raad in november 2016 heeft ingesteld, maakt het mogelijk om meer aan te pakken dan met het budget voor de reguliere vervangingsinvesteringen kon. De co-creatie stimuleert clubs om ook zelf actief bij te dragen in geld of natura. Ook maakt het fonds het mogelijk om via co-financiering bij te dragen aan initiatieven van sportverenigingen zelf.