U bent hier: Home / Nieuws / Sporters en besturen positiever over dienstverlening

Sporters en besturen positiever over dienstverlening

De gemeente Groningen heeft medio 2015 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de sporters in de gemeentelijke sporthallen en een onderzoek onder besturen van sportverenigingen en scholen.

De gemeente Groningen heeft medio 2015 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de sporters in de gemeentelijke sporthallen en een onderzoek onder besturen van sportverenigingen en scholen. Beide onderzoeken zijn in opdracht van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen.

Onderzoek Dienstverlening Sport onder sport- en schoolbesturen

Voor het tweede jaar heeft de gemeente een apart onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de sport- en schoolbesturen over de dienstverlening. De vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers van de WSR wordt gewaardeerd en ook is er tevredenheid over het contact en de bereikbaarheid. De besturen zijn goed op de hoogte van de diverse regelingen rond de sportaccommodaties (verhuurvoorwaarden, subsidiemogelijkheden enz.). Het onderzoek laat een toename zien over de mate van tevredenheid over de informatie en betrokkenheid bij diverse ontwikkelingen op het gebied van sport(accommodaties). Minder tevreden zijn de sport- en schoolbesturen over de klachtenbehandeling. Daarbij wordt opgemerkt dat de afhandeling te lang duurt en dat er niet voldoende contact is over de voortgang.

Onderzoek Sporthallen

Van de sporters geeft 60% aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de gemeentelijke sporthallen in het algemeen. Vier op de tien sporters zijn minder positief, zij storen zich vooral aan de bewegwijzering naar en in de sporthal, de sportvloer, het veiligheidsgevoel rondom verschillende sporthallen en het onderhoud en de hygiëne van de kleedkamers, douches en toiletten. Een grote groep respondenten is tevreden over de kantine, de beschikbare ruimte, de ligging en uitstraling van de sporthal en het licht, de belijning en de akoestiek in de sportruimte.

In vergelijking met het onderzoek uit 2012 zijn 10% meer sporters tevreden tot zeer tevreden over de sporthallen. Aangezien onderhoud en hygiëne van grote invloed zijn op de totale tevredenheid, ligt hier de focus op. Daarnaast gaat de gemeente ook de gebruikers wijzen op hun verantwoordelijkheid, aangezien het gedrag van de sporters en de leerlingen ook van invloed is op de waardering van de schoonmaak/hygiëne in het algemeen.