U bent hier: Home / Nieuws / Sporters en besturen tevreden over de dienstverlening

Sporters en besturen tevreden over de dienstverlening

Onderzoek naar gemeentelijke Sportparken en Dienstverlening Sport.

De gemeente Groningen heeft medio 2014 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van de gemeentelijke sportparken en een onderzoek onder besturen van sportverenigingen en scholen. Beide onderzoeken zijn in opdracht van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen.

Onderzoek Sportparken

Bijna 60 % van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over de sportparken. Hieruit volgt dat er een groep is van 40 % die aangeeft ontevreden of zeer ontevreden te zijn over de sportparken in het algemeen. Deze ontevredenheid heeft vooral te maken met de bewegwijzering, de sportvelden, de kleedkamers, het onderhoud en de hygiëne, de parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer naar het sportpark. Een grote groep respondenten is tevreden over de kantine, de aanwezigheid van kunstgrasvelden, de ligging van het sportpark en de sfeer zowel op het sportpark als binnen de betreffende vereniging.

Onderzoek Dienstverlening Sport onder sport- en schoolbesturen
Voor het eerst is er een apart onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de sport- en schoolbesturen over de dienstverlening. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald. Bestuursleden zijn in meerderheid tevreden over de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie als verhuurder van sportaccommodaties en over het contact en de bereikbaarheid. Ook is men goed op de hoogte van de diverse regelingen rond de sportaccommodaties (o.a. verhuurvoorwaarden, subsidiemogelijkheden). Minder tevreden is men over de vindbaarheid van de overige gemeentelijke afdelingen (voor subsidies en betalingen).

De volledige rapporten zijn op de internetsite van Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen (www.os-groningen.nl) geplaatst, daar kunt u de resultaten van de onderzoeken lezen.