U bent hier: Home / Nieuws / Sporters tevreden over dienstverlening

Sporters tevreden over dienstverlening

Bezoek aan ijsbaan en zwembad voldoet ruimschoots aan de verwachtingen.

De gemeente Groningen heeft in 2017 een aantal klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de sporters op de gemeentelijke sportparken, de zwembaden en Kardinge en een onderzoek onder besturen van sportverenigingen en scholen. De onderzoeken zijn in opdracht van de afdeling Sport050 uitgevoerd door Onderzoek & Statistiek Groningen en Store Support.

Onderzoek Sportparken
De totale klanttevredenheid is 60%, dit is vergelijkbaar met het resultaat van 2014. Bij de meeste sportparken is de tevredenheid significant (soms wel met 10%) toegenomen, Het Noorden en De Wijert trekken dit weer omlaag. Een grote groep respondenten is tevreden over de kantine, de aanwezigheid van kunstgrasvelden, de ligging van het sportpark, de sfeer zowel op het sportpark als binnen de betreffende vereniging en de website van Sport050. Ook de bereikbaarheid en de mogelijkheden voor het stallen van de fiets wordt positief beoordeeld. De ontevredenheid heeft vooral te maken met de bewegwijzering, de sportvelden, de kleedkamers, het onderhoud en de hygiëne, de parkeermogelijkheden voor de auto en het openbaar vervoer naar het sportpark. Lees hier het rapport over de sportparken.

Onderzoek Dienstverlening Sport050
80% van de respondenten is tevreden over de dienstverlening van Sport050. Men is in meerderheid tevreden over de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers van Sport050, over de verschillende vormen van contact en de bereikbaarheid. Bestuurders van sportverenigingen en scholen zouden wel graag wat meer betrokken willen worden bij veranderingen en toekomstige ontwikkelingen van de sportaccommodaties in Groningen. Lees hier het rapport over de dienstverlening van Sport050.

Onderzoek zwembaden en ijsbanen
Voor minstens 95% van de respondenten is het bezoek aan het zwembad of de ijsbaan boven of volgens de verwachtingen. De verschillende medewerkers scoren erg goed op klantgerichtheid, vriendelijkheid etc. Onderhoud en hygiëne zijn bij de zwembaden de belangrijkste oorzaak van een tegenvallende tevredenheid. Lees hier het rapport over de zwembaden en Kardinge.

Uit de verschillende onderzoeken zijn actiepunten gehaald waar de gemeente Groningen, samen met de gebruikers, mee aan de slag gaat.