U bent hier: Home / Nieuws / Subsidie duurzame investeringen sportverenigingen

Subsidie duurzame investeringen sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen in 2017 weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie.

Er is per 2 januari een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’. Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking.

Groot succes in 2016
Voor de subsidieregeling was in 2016 veel belangstelling. Na de openstelling op 4 januari 2016  kreeg de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen enkele weken 671 aanvragen binnen, waarmee het beschikbare budget overvraagd was. Het merendeel van de aanvragen had betrekking op investeringen in LED-verlichting en zonnepanelen. Dit kan niet los worden gezien van de beperkte terugverdientijd van deze investeringen. Deze terugverdientijd is onder andere afhankelijk van het type investering en het gebruik door de sportorganisaties. In de regel ligt de termijn tussen de 8 en 11 jaar. Terwijl de investeringen over het algemeen een levensduur van meer dan 20 jaar hebben.

Vooralsnog geen extra subsidie beschikbaar
Gezien de populariteit van de regeling in 2016 hebben Tweede Kamerleden op 21 november 2016 tijdens het Algemeen Overleg Sportbeleid aan minister Schippers van VWS gevraagd om uitbreiding van het subsidiebudget, zodat meer verenigingen gebruik kunnen maken van de regeling. Vooralsnog is de minister niet voornemens het bedrag te verhogen.

Bancair lenen
Als verenigingen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken om de duurzame investeringen te kunnen realiseren, kan een lening worden aangegaan bij een bank. Door borging van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is het voor sportverenigingen mogelijk om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen. Zodoende kunnen alle sportverenigingen –die de lening in de toekomst ook redelijkerwijs kunnen aflossen- gebruik maken van de bovengenoemde regeling.

Meer informatie hierover op de website van Stichting Waarborgfonds Sport