U bent hier: Home / Nieuws / Uitnodiging infoavond Gelijk Speelveld

Uitnodiging infoavond Gelijk Speelveld

De gemeente nodig buitensportclubs die vallen onder het "Gelijk Speelveld" uit voor een informatiebijeenkomst op 17 oktober in Sportcentrum Kardinge.

Zoals u weet is de Gemeente Groningen al enige tijd bezig om een ‘Gelijk Speelveld’ op de sportparken creëren. In februari hebben wij een bijeenkomst georganiseerd om u hierover te informeren en intussen zijn er ook al gesprekken gevoerd met verschillende sportclubs. Omdat wij nu in de afrondende fase van het project zitten willen wij u graag informeren.

Sport050 nodigt u daarom uit voor een bijeenkomst over het project Gelijk Speelveld op 17 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur in Sportcentrum Kardinge. Dit is de laatste gezamenlijke bijeenkomst voordat wij de afsluitende gesprekken met de individuele sportclubs ingaan. Wij vragen u om tijdens de bijeenkomst met maximaal twee personen aanwezig te zijn.
Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over de stand van zaken van het project Gelijk Speelveld en bieden wij het totaalpakket aan informatie. Na de presentatie is er gelegenheid om per thema vragen te stellen.

Na deze bijeenkomst zullen de afsluitende individuele gesprekken met de sportclubs ingepland worden. Wij hopen u tijdens de bijeenkomst te zien, mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Sport050 via .

M.S. Gelling, directeur Sport050 Gemeente Groningen