U bent hier: Home / Nieuws / Uitnodiging Meerjarenprogramma Sport & Bewegen op 11 februari

Uitnodiging Meerjarenprogramma Sport & Bewegen op 11 februari

Sportwethouder De Rook nodigt sportverenigingen van harte uit voor een informatiebijeenkomst in de Euroborg.

Hierbij nodig ik  u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over het Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016-2020 op donderdag 11 februari van 19.30-21.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Noord Lease Business Corner in de Euroborg (Boumaboulevard 41 Groningen).

Opzet concept Meerjarenprogramma Sport & bewegen

In september 2009 heeft de raad de Sportvisie 2010-2020 ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ vastgesteld. Afgelopen periode hebben we gewerkt aan een actualisatie van deze Sportvisie en dit heeft geleid tot het concept Meerjaren-programma Sport & bewegen 2016-2020. In dit Meerjarenprogramma formuleren we ambities en uitvoeringsstrategieën die we samen met onze partners in de sport willen realiseren. Komende jaren:

  1. faciliteren we sporters en hun bestuurders op een manier die meer op de gebruiker is gericht;
  2. bieden we de jeugd een sportieve basis door hen de kans te geven plezier te beleven aan sport en bewegen, talent te ontdekken en verder te ontwikkelen;
  3. ondersteunen we sporttalenten in hun ontwikkeling om topsporter te worden;
  4. richten we de stad op een sportieve en beweegvriendelijke manier in en geven we de sportparken een meer openbaar karakter;
  5. verbinden we sport en bewegen met de sociale wijkstructuur.   

In het Meerjarenprogramma geven we aan hoe we dit concreet gaan doen. De input hiervoor  hebben we opgehaald bij verschillende spelers uit de sportwereld, zoals de Sportkoepel Groningen en de twee expertmeetings Sport die de gemeenteraad in 2015 georganiseerd heeft.

Het concept Meerjarenprogramma is op 15 december 2015 vastgesteld door het college.

Programma 11 februari 2016

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.15 uur        inloop met koffie/thee/koek
19.30 uur        welkom door dagvoorzitter Jim Lo-A-Njoe
19.40 uur        inleiding door wethouder Paul de Rook
20.10 uur        presentatie Jens Dijkstra over sport en bewegen in de wijk Nijlân in Leeuwarden
20.30 uur        discussie in groepjes
21.05 uur        plenaire terugkoppeling
21.25 uur        afsluiting

Na afloop is er nog gelegenheid tot napraten met een hapje en een borrel.

Wilt u doorgeven of u aanwezig bent bij deze bijeenkomst? ()

Hopelijk tot ziens op 11 februari!

Met vriendelijke groet,

 

Paul de Rook,
wethouder Sport.