U bent hier: Home / Sporten / Bslim

Bslim, het sportieve leefstijlprogramma, is sinds 2006 actief in acht aandachtswijken in de Stad Groningen en Ten Boer. Het programma brengt met zijn sport-en beweegactiviteiten iedereen van 0 tot 15 jaar in beweging.

Bslim combineert bestaande en nieuwe initiatieven tot een uitdagend bewegingsaanbod voor de jeugd tot 15 jaar in de stad. Zowel op school als in de vrije tijd en in de directe omgeving van de jongeren. Binnen het programma wordt samengewerkt tussen Huis voor de Sport Groningen, gemeente Groningen, de MJD, basisscholen/vensterscholen, scholen voor voorgezet onderwijs, het Hanze Instituut voor Sportstudies en het Alfa College.

Sportaanbod in Bslim wijken

Bslim is te vinden in de volgende wijken en in Ten Boer. Klik op een van de onderstaande links om het sportieve aanbod in die wijk te bekijken:

Corpus Den Hoorn/ De Wijert Noord (Zuid);
Lewenborg;
Beijum;
Oosterparkwijk;
Indische buurt/De Hoogte;
Vinkhuizen;
Hoogkerk;
Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk (SPT);
Ten Boer.

Bslim anno 2015

Vanaf september 2011 is het programma op onderdelen aangepast. Bslim richt zich nu vooral op alle kinderen van 4-12 jaar en VMBO-jongeren tot 15 jaar in de Bslim-wijken. Doelstelling is om deze jongeren via een activiteitenaanbod te stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl. Dit activiteitenaanbod biedt jongeren de mogelijkheid hun sportieve talenten te ontdekken en ontwikkelen.  Hierbij houdt het programma de Nederlandse Norm voor Gezond bewegen (NNGB) aan. De NNGB gaat er vanuit dat kinderen en jongeren minimaal 1 uur per dag intensief moeten bewegen om gezond te blijven.

In 2013 zijn we gestart met het project Bewegen voor kinderen, Slim Fit en Gezond waarin we de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en de motorische vaardigheden van kinderen in de basisschool willen verbeteren door inzet van 2 uur bewegingsonderwijs door brede vakdocenten. Inmiddels wordt dit nu op 19 scholen in de Stad uitgevoerd.

In 2015 zijn we gestart met Bswim, een aanbod van 6 a 7 zwemlessen, onder schooltijd voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool, om de zwemvaardigheden op peil te houden en het plezier in zwemmen te behouden.  De kinderen komen op de fiets naar het zwembad. Motto: iedereen doet mee.

De Bslim-activiteiten kenmerken zich door het laagdrempelige karakter en de vaste tijdstippen van uitvoering, naschools. Maar ook binnenschools is er aanbod met clinics van diverse sportaanbieders. Daarnaast organiseert Bslim stedelijke toernooien en activiteiten en/of werkt toe naar een stedelijk evenement (KNVB straatvoetbal). We hanteren hierbij de uitgangspunten van Fair Play waarbij respect voor de tegenstander, de medespeler, de leiding en de omgeving centraal staan. Bovendien zijn de sport-en beweegactiviteiten afgestemd op de behoefte binnen de wijk, waarbij sportverenigingen uitdrukkelijk als partner zijn verbonden. Hier zit immers de continuïteit om te blijven sporten/bewegen. Kortom, kinderen krijgen de kans om gebruik te maken van een laagdrempelig aanbod om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Eventuele doorstroming naar de vereniging wordt gestimuleerd. De Bslim professionals maken zich  sterk voor een goede doorstroming en maken dit bespreekbaar met ouders.

Bslim = Fairplay

Huisstijl Bslim

Hier vind je richtlijnen over het merkgebruik Bslim en kun je logo's, stramienen voor posters, flyers en presentaties downloaden. Klik op het onderstaande logo.

Bslim logo

Bslim = Sport en Beweging

Aanbod Bslim op een rijtje

Binnen het programma organiseren de partners een aanbod passend voor hun wijk. Promotie voor dit aanbod gebeurt via de activiteitenladder, de Facebookpagina van iedere Bslimwijk en de Bslim website. Hieronder het algemene aanbod:

 • Laagdrempelig naschools sportaanbod/sportinstuif voor diverse leeftijdsgroepen in de eigen wijk, in samenwerking met sportverenigingen;
 • Actieve pauzes;
 • Promotie van bewegen, sporten, fair-play en gezonde voeding maakt onderdeel uit van Bslim;
 • Stimuleren van scholen om vignet gezonde school te behalen op het onderdeel sport & bewegen;
 • Opzetten van SchoolSportClub in de wijk;
 • Kinderen met een motorische achterstand, krijgen een aanbod tot een MRT-traject (Motorisch Remedial Teaching);
 • Clinics door sportaanbieders.

 

Bslim = Gezonde Voeding

Bslimteams in de wijk

Binnen iedere wijk is een Bslimteam actief. Ieder team bestaat uit meerdere beweegprofessionals.

 • Brede vakdocent sport 
 • Buurtsportwerker 
 • Bslim verenigingscoach 
 • Bslim schoolsportcoach 

De Bslim-teams worden waar mogelijk ondersteund door studenten van verschillende sportopleidingen (Hanze Instituut voor Sportstudies en Alfa College). Professionals en studenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Naast een algemeen beweegaanbod voor basisschool- en VMBO-scholieren heeft Bslim ook aandacht voor kinderen met een bewegingsachterstand. Daarom is er voor deze kinderen een beweegprogramma op maat. Kinderen krijgen speciale lessen waarbij individuele beweegopdrachten centraal staan. Ze worden hierop persoonlijk gecoacht. 

Ook huiswerkopdrachten maken deel uit van het programma. Tijdens de lessen gaan leren en plezier in bewegen hand in hand. Hierdoor ontwikkelt het kind meer vaardigheden en meer zelfvertrouwen. De stap naar een reguliere sportvereniging is na afloop van het programma een uitstekend vervolg.

Groningen Fit en Healty Ageing

Bslim stimuleert kinderen en jeugd tot een gezonde actieve leefstijl. Daarmee is Bslim een belangrijke pijler voor gezonde bewegingen als Gronigen Fit (wijkgericht) en Healthy Ageing (regionaal). Dit zijn dus geen individuele programma’s, maar samen wordt gekeken hoe we de jeugd kunnen activeren en bewust maken van een gezonde actieve leefstijl zodat de kinderen in onze Stad gezond opgroeien (Healty ageing).

Meer weten ?

Voor vragen over Bslim kun je contact opnemen met de .

Google map tile van Verzameling Bslim

Partners binnen het Bslim programma:

Afbeeldingsresultaat voor alfa collegeAfbeeldingsresultaat voor hanze instituut voor sportstudies