U bent hier: Home / Sportlocaties / Algemene huisregels

Algemene huisregels

Iedereen die sportcentrum Kardinge en de zwembaden bezoekt onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.

1. U dient ten alle tijden de instructies van het personeel op te volgen.

2. Huisdieren zijn niet toegestaan.

3. Roken is verboden.

4. Gebruik van softdrugs is verboden.

5. Afval dient u in de prullenbakken te deponeren.

6. Sportcentrum Kardinge en de zwembaden zijn niet aansprakelijk voor schade door verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

7. Sportcentrum Kardinge en de zwembaden (de gemeente Groningen) zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of materiële schade voortvloeiende uit het beoefenen van sporten die op het sportcentrum worden beoefend.

8. Voor de specifieke huisregels van de verschillende locaties verwijzen wij u naar de balie en de entrees van de diverse locaties.

9. Voor het overige hanteren wij de Algemene Voorwaarden voor de Ingebruikgeving van de Accommodaties in beheer bij de dienst OCSW van de gemeente Groningen gevestigd te Groningen. De Algemene Voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de balie.

10. U dient uw toegangsbewijs op verzoek te kunnen tonen.

11. Uw meerkaarten, cursuskaarten en/of abonnementen zijn strikt persoonlijk.

12. Een ieder kan van verder gebruik van de faciliteiten uitgesloten worden door het management.