U bent hier: Home / Sportlocaties / Sportparken / Gelijk Speelveld

Nieuws

Veel complimenten vanuit de gemeenteraad over Gelijk Speelveld

Op woensdag 10 januari werd het raadsvoorstel behandeld in de Raadscommissie Onderwijs & Welzijn.

Drukbezochte bijeenkomst Gelijk Speelveld sportparken

Ruim 60 vertegenwoordigers van buitensportverenigingen en sportbonden aanwezig tijdens bijeenkomst op 17 oktober in Kardinge.

Gelijk Speelveld

Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Het is de wens van de clubs, de Groninger Sportkoepel en de gemeente, om de ongelijkheid tussen vergoedingen en de onduidelijk van eigendomssituaties recht te trekken en een Gelijk Speelveld creëren.

Het Gelijk Speelveld bestaat uit twee onderdelen: namelijk vergoedingen en eigendom. De gevolgen van het Gelijk Speelveld zijn voor verenigingen verschillend. Sommige verenigingen gaan door de afschaffing van bestaande regelingen en de invoering van de twee nieuwe er financieel op vooruit, andere verenigingen gaan er (fors) op achteruit. Bestaande regelingen worden per 1-1-2018 afgeschaft.

Overleg Sportkoepel Groningen

De Groninger Sportkoepel is nauw betrokken bij het project. De Groninger Sportkoepel vertegenwoordigt een groot deel van de Groninger sportclubs en behartigt de gezamenlijke belangen van de clubs die vallen onder het Gelijk Speelveld. De gemeente is nog in gesprek met de Sportkoepel over een aantal onderwerpen.

Verenigingsondersteuning

De gemeente is er zich van bewust dat de consequenties van het Gelijk Speelveld ingrijpend kunnen zijn. Aan verenigingen waarbij het Gelijk Speelveld een grote financiële impact heeft, biedt de gemeente verenigingsondersteuning. De sportclubs kunnen via een informatievraag ingroeimodel eenvoudig onderzoeken of zij nú en op langere termijn kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Bijvoorbeeld bij huur of recht van opstal. Daarnaast hebben de sportbonden en Huis voor de Sport Groningen hun hulp toegezegd voor dit traject.

 

Contact

Wij gaan als gemeente de sportclubs actief benaderen, maar wil je desondanks alvast meer weten over het Gelijk Speelveld en wat dat voor jouw sportclub betekent? Neem dan contact op met de afdeling Sport050 van de Gemeente Groningen via . Of kijk bij de lijst met documenten die je hiernaast kunt downloaden.